Modi'nin Hindistan'ında Festivaller Müslümanları Yıldırma Aracı Olarak Kullanılıyor

Videoyu izlemek için buraya tıklayın

Hindistan'da son zamanlarda düzenlenen ve Müslüman topluma karşı bir sindirme aracı olarak kullanılmaya başlanan festivaller; ülkenin sosyopolitik manzarasındaki endişe verici ve daha karanlık bir eğilimin altını çizmektedir.

Eskiden neşe ve coşkunun yaşandığı festivaller Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan'ında Müslümanların hedef alınarak taciz edildiği birer araca dönüşmüş durumdalar. Bir zamanlar toplumsal birliğin sembolü olan Hindu festivalleri artık toplum içinde korkuyu ve ayrışmayı körüklemek için kullanılmaktadır.

Hindu dini geçit törenlerinin bilinçli olarak Müslüman mahallelerinden geçirildiğine dair raporlar ortaya çıkmıştır. Genellikle silah teşhirinin ve Müslüman karşıtı sloganlar da dahil olmak üzere kışkırtıcı söylemlerin eşlik ettiği bu törenler, toplumsal gerilimi daha da tırmandırmıştır.

Göz alıcı renklerle özdeşleşen geleneksel Holi festivali, Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve baskılarla gölgelenmiştir. Dini motivasyonlu tacizin rahatsız edici bir örneği olarak; Müslümanların, özellikle de başörtüsü veya abaya giyen kadınların, zorla boyandığı olaylar rapor edilmiştir.

Bu rahatsız edici eğilimin siyasi uzantıları da bulunmaktadır. İktidardakilerin desteği ve göz yumması, İslam'a karşı nefretle birleşerek bu tür nefret olaylarını beslemiştir. Eleştiriler, Modi yönetimiyle ittifak kuran ve ekonomik çıkarları insan haklarına tercih edenlere yöneltiliyor.

Diğer yandan, giderek zayıflayan hesap verebilirlik, faillerin elini güçlendirerek cezasız kalmalarına olanak sağlamıştır. Haklarını savunan Müslümanlara karşı polis şiddeti ve zorunlu tahliyeler de dahil olmak üzere alınan misilleme niteliğindeki tedbirler, bu durumun sistematik yapısının altını çizmektedir.

RSS olarak bilinen Rashtriya Swayamsevak Sangh ve BJP olarak bilinen Bhartiya Janata Partisi, yani iktidarın ideolojik ortakları, bu şiddetin devam etmesini sağlamaktadır. Bu tür eylemleri zımnen onaylamaları, korku ve ayrımcılık ortamını sürdüren hükümet politikalarıyla da örtüşmektedir.

Hindistan bu endişe verici gelişmelerle boğuşurken, seküler değerlerin aşınması ve azınlık haklarının korunmasına ilişkin sorular cevapsız kalmaktadır. Festivallerin silah haline getirilmesi, dünyanın en büyük demokrasisini korumak ve tüm vatandaşlar için eşitlik ve adalet ilkelerini savunmak için acilen ortak çabaya ihtiyaç duymaktadır.

Sorumluluk Reddi: (Bu raporun sadece başlığı ve resmi 12ummah personeli tarafından yeniden düzenlenmiş olabilir; içeriğin geri kalanı sadece aşağıdaki kaynaklardan çevrilmiştir. Burada ifade edilen görüşler orijinal yazarlara aittir ve 12ummah.com personeli, yönetimi, komitesi, bağışçıları veya diğer ortakları tarafından temsil edilmek, yansıtılmak veya onaylanmak zorunda değildir)
 
Kaynak:

عربي    |    English