UYARILIYORSUNUZ: BİR HİNDUTVA VİRÜSÜ HİNT DİASPORASINA ENJEKTE EDİLDİ

Leicester'daki (Birleşik Krallık) şiddet olayları gibi olaylar, yerel yönetimler ciddi adımlar atmadığı sürece artacak ve başka yerlere de yayılacaktır.

Profesyonel iş ahlakı, yüksek eğitim seviyeleri ve iyi düzeyde ortalama gelirleriyle denizaşırı ülkelerde yaşayan Hintliler uzun zamandır 'model azınlık' olarak görülüyor. Yasalara saygılıdırlar ve gayretle çalışırlar. Ebeveynler çocuklarına sadece kültürü değil, aynı zamanda iyi değerleri ve eğitimi de öğretiyor.

Bugün bu 'model azınlık' parçalanıyor ve en şiddetli şekilde çatırdıyor. Hintlilerin daha önce hiç görülmemiş yeni bir yüzünü görmek dünya için bir sürpriz olmuştur.

Hindutva'nın yüzü

Leicester'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları yaşanmış, New Jersey'de ise Müslüman karşıtı bir sembol olan buldozer, Yogi Adityanath ve Narendra Modi'nin posterleriyle birlikte sergilenmiştir.


Hindutva destekçilerinin New Jersey'deki buldozer geçit töreni

Leicester sakinleri Müslüman karşıtı sloganlar ve protestolar karşısında şok oldular.

Yerel parlamento üyesi Claudia Webbe üzüntüsünü dile getirerek bu nefretin başka yerlere de yayılabileceğini söyledi ve "sağcı ideolojiden ilham alan... aşırı uç unsurları" suçladı.


Leicester'da Müslüman karşıtı geçit töreni, alıntı fotoğraf: BBC
 

Hindutva politikaları agresif doğaları nedeniyle diasporaya nüfuz etmiştir. Hindutva örgütlerinin Hint kültürünü dünyaya yayma bahanesiyle yıllarca beyin yıkaması sonucunda Hindutva grupları artık her ülkede mevcut. 

Hindutva, yabancı ülkelerdeki Hindistan diplomatik misyonlarının resmi desteğiyle yeni bir boyut kazanmıştır ve bu misyonlar artık NRI topluluklarında Hindulara öncelik vermekten çekinmemektedirler.


Hindistan Büyükelçilik Binası, Burkina Faso

Yerleşik olmayan Hintlilerin (NRI) ve Hint kökenlilerin (PIO) Hindutva örgütleri için uzun zamandır verimli bir zemin oluşturduğu ve Narendra Modi'nin bu örgütlerin en parlak yıldızlarından biri olduğu bir sır değil.

Modi seçimi kazanır kazanmaz ABD, İngiltere, Kanada ve başka yerlerde seyahatler ve halk toplantıları düzenledi. Ziyaretlerinde yerel politikacılar ve diğer ileri gelenlerin de katılımıyla coşkulu bir şekilde karşılandı.


Modi, Trump ile Houston'da 50.000 Hindutva destekçisini selamlıyor. Alıntı fotoğraf: ANI

Hindistan'ın diasporası, yaşadıkları her yerde iç politikasını yansıtıyor. Aynı Müslüman karşıtı nefret, aynı sosyal medya kampanyaları, hükümet ve siyasi figürlerden aynı destek. Ne Hindistan hükümeti yanlısı yerel gruplar ne de diplomatik misyonlar tarafından hiçbir muhalefete müsamaha gösterilmiyor.

Leicester'daki bu şiddet, dünya genelinde bu türden daha fazla gerilimin habercisi olabilir. Sadece İngiltere'de değil, her yerde yeni ve çirkin bir Hindutva ruhu ortaya çıkıyor. 

Ardından misilleme gerçekleşecek ve döngü başlayacaktır.

Yerel yönetimlerin bu tür sorunları yönetmek için çok kültürlülüğü kullanmak ya da rehberlik için toplum büyüklerine güvenmek yerine daha güçlü bir yaklaşımı benimsemeleri gerekmektedir.

Sorumluluk Reddi: Burada ifade edilen görüşler orijinal yazarlara aittir ve 12ummah.com'un yönetimi, komitesi, bağışçıları veya diğer ortakları tarafından temsil edilmesi, yansıtılması ya da onaylanması gerekmemektedir.

Kaynak: The Wire 

عربي    |    English